Międzynarodowy transport zwłok reguluje szereg polskich i międzynarodowych aktów prawnych. Dodatkowo, mamy tutaj do czynienia z dużą ilością czynności, które muszą być wykonywane przez osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje. Ważny jest zatem przede wszystkim wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego. Jakie są te najbardziej podstawowe informacje o międzynarodowym transporcie zwłok, jakie warto zapamiętać?

Transport zwłok – dokumenty

Uzyskanie pozwolenia na międzynarodowy transport zwłok wiążę się z koniecznością wypełnienia szeregu formalności. Wniosek o transport może złożyć rodzina zmarłego, ale może także upoważnić do tego zakład pogrzebowy. Dokumentami niezbędnymi do transportu osoby zmarłej są przede wszystkim pozwolenie na pochówek, które jest wydawane przez starostę właściwego dla powiatu, w którym pochowana będzie zmarła osoba, akt zgonu oraz zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że powodem zgonu nie była choroba zakaźna. Po okazaniu tych dokumentów konsulowi RP, wydaje on zaświadczenie, w którym stwierdza się, że zmarły może być sprowadzony na terytorium Polski. 

Czasami wymaga się także oświadczenia domu pogrzebowego stwierdzającego, że spełniono wymogi dotyczące międzynarodowego przewozu zwłok oraz pozwolenia policji na transport zwłok. Przed podjęciem ewentualnych działań warto się zapoznać z zasadami prawnymi państwa, w którym nastąpił zgon. Ponadto, jak wskazuje portal Śmierć Okiem Prawnika, warto skorzystać z urlopu z tytułu śmierci członka rodziny, który z pewnością da nam choć trochę więcej czasu na organizację międzynarodowego transportu zwłok.

Zakład pogrzebowy – środek transportu

Transport zwłok – tam gdzie jest to możliwe, a więc najczęściej na terytorium Europy – odbywa się drogą lądową. Temu celowi służy specjalny pojazd zwany karawanem. Musi on spełniać szereg wymogów technicznych i sanitarnych, które opisuje ze szczegółami Informator Pogrzebowy. Przede wszystkim musi być oznakowany, musi posiadać kabinę kierowcy, która jest oddzielona od strefy, w której umieszczone są zwłoki, a ta ostatnia zaś musi odpowiednio zabezpieczać trumnę lub urnę z prochami przed przesuwaniem się. Dodatkowo w karawanie musi znajdować się specjalne miejsce na przechowywanie środków dezynfekcyjnych. Odpowiednie wymagania musi także spełniać trumna, która powinna być metalowa lub drewniana, ale z metalowym wkładem. Dół trumny musi być wyściełany specjalnym materiałem, który chłonie ciecze. Trumna jest szczelnie zamykana, a następnie pieczętowana w urzędzie konsularnym. Przy przewozie zwłok drogą lotniczą wymagane jest dodatkowo balsamowanie ciała.